Kontakt / Om GKV / Miljøpolitik

Miljøpolitik

GKV Brandmateriel ApS ønsker at fremme en bæredygtig udvikling ved at tage hensyn til miljøet i virksomhedens drift, forretning og i den viden, vi giver videre til andre.

                                        

Reduktion af miljøpåvirkninger fra egen drift

GKV Brandmateriel ApS ønsker at reducere miljøpåvirkningerne fra egen drift ved at arbejde systematisk med miljøledelse. Vi opgør og sætter mål for virksomhedens miljøpåvirkning for at prioritere de områder, hvor vi vurderer, at effekten er størst.

GKV Brandmateriel ApS ønsker at medvirke til at løse klimaproblemerne ved at reducere klimapåvirkningen fra egen drift. Derfor har vi fokus på at reducere virksomhedens ressourceforbrug, herunder energi, transport og papir, og dermed også på at reducere udledningen af drivhusgasser.

Når vi vælger leverandører og produkter, overvejer vi de miljømæssige konsekvenser på købstidspunktet. Vi sorterer, genanvender og bortskaffer virksomhedens affald miljørigtigt for dermed at reducere miljøpåvirkningen.

Målsætning

I overensstemmelse med denne politik forpligter GKV Brandmateriel ApS sig til, udover hvad der er krævet i love og bekendtgørelser, i forbindelse med sikkerhed, sundhed og ydre miljø, at forebygge mod forurening og fortsat mindske virksomhedens miljøbelastning mest muligt under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Forebyggelse er det overordnede princip uanset hvilket miljømæssigt aspekt, der refereres til.

GKV Brandmateriel ApS vil:

  • Tilstræbe at udnytte alle hjælpematerialer og energi bedst muligt, og vil arbejde målrettet med at nedbringe mængderne af affald og anden udledning.

  • Samarbejde med leverandører om at få leveret varer og ydelser, der er miljømæssige acceptable.

  • Motivere, medarbejderne til at handle miljømæssigt forsvarligt og tydeliggøre medarbejdernes ansvar for at påpege væsentlige miljørisici over for ledelsen.

  • I overensstemmelse med denne miljøpolitik, overholde konkrete miljømålsætninger og mål for virksomhedens miljøaktiviteter.

  • Samarbejde med myndighederne i miljøspørgsmål og vil kommunikere åbent om miljømæssige forhold.

 
 
NYHED
WJFE300 Skæreslukker
 
____________________________________________
 
HYHED
Emergency-Plug
 
 
____________________________________________
 
NYHED
Gojak rulleskøjter

____________________________________________
GKV Brandmateriel ApS | CVR: 32363938 | Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten  | Tlf.: 74651068 | info@gkv.dk