Kontakt / Om GKV / Arbejdsmiljøhandlingsplan

Arbejdsmiljøhandlingsplan

GKV Brandmateriel har i februar 2011 indført en arbejdsmiljøhandlingsplan som supplement til virksomhedens arbejdspladsvurderinger. Arbejdsmiljøhandlingsplanen er udformet på baggrund af Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelsers tillæg til BAR Service- og Tjenesteydelser vejledningen ”Arbejdspladsvurderinger”.

Hvert år, eller når der opstår behov, gennemgår GKV Brandmateriel en revidering af arbejdspladsvurderingen. Ved ansættelse af nye medarbejdere gennemgås arbejdspladsvurderingen med den /de nye medarbejdere i starten af deres ansættelsesperiode.

Efter den årlige kortlægning af arbejdsmiljøet, udfyldes skemaet, som vises på næste side, med de aktiviteter som viser sig nødvendige. Handlingsplansskemaet opfylder i udfyldt stand alle kravene til handlingsplaner efter loven.  GKV Brandmateriels ledelse og medarbejdere afholder månedsmøder hvor aktiviteter, hvorpå en handlingsplan har været nødvendig, drøftes og opfølges.

Bemærkninger til handlingsplanskemaet:

 1. Der anvendes et skema til hver opgave som skal løses, dog kan flere små opgaver omfattes af samme skema.
 2. Handlingsplanens navn, sikrer at handlingsplanen nemt kan arkiveres og genfindes.
 3. Personen med det koordinerende ansvar påføres handlingsplanen.
 4. Et kontrollerbart mål beskrives.
 5. Aktiviteter oplistes efter behov. Hvis eksterne rådgivere eller leverandører skal kontaktes, anføres deres navn.
 6. Den eller de ansvarlige personer for delopgaven oplistes.
 7. Tidsplanen for aktiviteten oplistes med termins uge eller dato.
 8. Vi rapporterer ikke til bestemte personer, da vi alle er med til møderne.
 9. Det anslåede tidsforbrug der påregnes for at aktiviteten er løst anføres.
 10. Det anslåede økonomiske forbrug der påregnes for at aktiviteten er løst anføres.
 11. Ledelsen i GKV Brandmateriel underskriver og godkender overordnet handlingsplanens indhold.

Når ledelsen underskriver handlingsplanen, træffes der dermed beslutning om planens gennemførelse.

På månedsmøderne med ledelsen og medarbejderne, behandles handlingsplanen som et fast dagordenspunkt.

Handlingsplansarbejdet revideres og indledes på ny, når nye arbejdspladsvurderinger igen viser et behov for forbedringer i virksomhedens arbejdsmiljø.

 
 
NYHED
WJFE300 Skæreslukker
 
____________________________________________
 
HYHED
Emergency-Plug
 
 
____________________________________________
 
NYHED
Gojak rulleskøjter

____________________________________________
GKV Brandmateriel ApS | CVR: 32363938 | Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten  | Tlf.: 74651068 | info@gkv.dk