Kontakt / Om GKV / Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

GKV Brandmateriel ApS vil sikre, at samtlige aktiviteter planlægges og udføres under hensyntagen til det enkelte individ, arbejdsmiljøet og omgivelserne, hvori de udføres. Ledelsen skal sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er dynamisk, så indsatsen optimeres og ressourcerne udnyttes bedst mulig i den udstrækning, det er teknisk og økonomisk muligt.
 
Alle aktiviteterne ved GKV Brandmateriel ApS skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning, samt de for virksomheden fremsatte retningslinjer for opretholdelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 
GKV Brandmateriel ApS vil opretholde en åben og aktiv dialog med medarbejdere, myndigheder, kunder, leverandører og øvrige interessenter.
 
Målsætning
Vores konckurrenceevne er afhængig af, at medarbejdere og ledelsen kan fungere under ordnede psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold.
Arbejdsmiljøet er et aktiv, som medarbejdere og ledelse skal forholde sig til i de daglige arbejdsopgaver.
 
"Sunde, glade og stolte medarbejdere og ledelse giver den bedste produktion og den største kundeoplevelse"
 
 
GKV Brandmateriel ApS er en virksomhed der hele tiden følger med i udviklingen inden for vores område, både når det gælder brandmateriel, konstruktionsmetoder eller optimerede forretningsprocesser.
Arbejdsmiljøet tænkes ind i udviklingen hvilket betyder at arbejdsmiljøet er med fra start til slut - fra planlægning til udførelse.
 
GKV Brandmateriels´s ledelse forpligter sig til at:
 • Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.
 • Løbende forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet.
 • Arbejdet til enhver tid som minimum udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning, andre bestemmelser samt aftaler som GKV Brandmateriel har tilsluttet sig.
 • Stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
 
Ved GKV Brandmateriel forventer vi:
 • Alle personer der arbejder i og for GKV Brandmateriel, overholder denne arbejdsmiljøpolitik.
 • Alle bidrager til at skabe en sikker og sund arbejdsplads.
 • Alle stræber efter en høj standard for arbejdsmiljøet.
 • Ledelsen er engagerede i arbejdsmiljøet.
 • Alle medarbejdere og ledelse til enhver tid har de relevante arbejdsmiljømæssige kompetencer.
 • Der eksisterer en åben og aktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse.

Fokusområder:

 • Arbejdsmiljø er en naturlig del af ledelse.
 • Indeklimaet - herunder støj, ventilation, træk og lys.
 • Psykisk arbejdsmiljø - forebyggelse af stress og konflikter.

Arbejdsmiljøpolitikken tages op til revision minimum en gang om året.

 
 
NYHED
WJFE300 Skæreslukker
 
____________________________________________
 
HYHED
Emergency-Plug
 
 
____________________________________________
 
NYHED
Gojak rulleskøjter

____________________________________________
GKV Brandmateriel ApS | CVR: 32363938 | Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten  | Tlf.: 74651068 | info@gkv.dk